ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบ 19 ธันวาคม 2558  (อ่าน 1757 ครั้ง)

E21GSI

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 29
  • ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบ 19 ธันวาคม 2558
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2015, 09:06:31 AM »
เชิญชวน กดไลท์ เพื่อติดตามข่าวสารของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ ที่
https://www.facebook.com/hs1am.samutprakan


รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ 19 ธันวาคม 2558

1.โปรดเตรียมดินสอดำ 2B เพื่อทำข้อสอบ
2.ลงทะเบียน 07.00-07.45 น. เท่านั้น
3.โปรดแต่งกายสุภาพ งดรองเท้าแตะ..

รายชื่อผิดแจ้งที่ e21gsi@hotmail.com

1.  กำหนดลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 7.00 - 7.45 น. ของวันที่อบรมและสอบ
2.  ผู้เข้าอบรมและสอบต้องเซ็นชื่อทั้ง ภาคเช้า ภาคบ่าย และก่อนเข้าห้องสอบ
3.  โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านทาง WWW.HS1AM.ORG
4.  โปรดใช้ลิฟท์ด้านหลัง บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง เพื่อเข้าห้องอบรมและสอบ เนื่องจากเป็นเวลาก่อนห้างฯเปิด
5.  ผู้เข้ารับการอบรมและสอบ กรุณาแต่งกายสุภาพ ใส่รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น
6.  โปรดเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ, หนังสือคู่มือ, และบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
7.  โปรดเตรียมดินสอดำ 2B ขึ้นไป พร้อมยางลบ เพื่อทำข้อสอบ
8.  ทางสมาคมฯจัดเตรียม นมตอนเช้า, อาหารว่างตอนสาย, อาหารกลางวัน, และอาหารว่างบ่าย ให้กับทุกท่าน ฟรี
9.  สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ รายปี 150 บาท (ลดตามมติกรรมการบริการสมาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จากปกติ 300 บาท ) หรือ ตลอดชีพ 1000 บาท หรือบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 100 บาท ท่านสามารถสมัครและรอรับบัตรได้ทันทีในวันงาน (โดยตามระเบียบสำนักงาน กสทช. ระบุให้ผู้ที่ขอนามเรียกขานใหม่ และต่อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ต้องมีสถานะเป็นสมาชิก ของสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่าย)
10. เตรียมร่างกายให้พร้อมในการรับข้อมูลจากวิทยากรอย่างเต็มที่ และโปรดตรงต่อเวลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-389-5550  หรือที่ 144.800 MHz.  HS1AM  ในวัน-เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 07.00-19.00น.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2015, 09:09:01 AM โดย E21GSI »

E21GSI

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 29
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบ 19 ธันวาคม 2558
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2015, 09:07:19 AM »
1   นาย   อภิสิทธิ์   อุ่นใจ
2   นาย   ชูศักดิ์   พรเอนก
3   นาย   สิทธิโชค   ฉันทวรรณนพ
4   นาย   พลวัตร   อยู่งาม
5   นาย   ดิเรก   กัญญาโพธิ์
6   นาย   ปฏิเวศน์   อิสเรศโยธิน
7   นาง   บุญชู   ชื่นเพ็ง
8   นาง   สุเมศ   กาญจนพาสน์
9   นาย   ประสิทธิ์   คันธจันทร์
10   นาย   บรรดิษฐ์   ยะตะโคตร
11   นาย   ดิษย์ไชย   ภาไชยโพธิ์
12   นาย   สุพัฒน์   ศรีสังข์
13   นาย   ภูวภัสสร์   คงรักษา
14   นาย   สัญชัย   นพพันธ์
15   นาง   ชลลดา   ปลื้มบางพลี
16   นาย   พีรพงษ์   ศรีสุพร้อม
17   นาย   ศิริศักดิ์   แก้วหาวงศ์
18   นาย   วินัย   นามสว่าง
19   นาย   ชลธี   อยู่เจริญ
20   นาย   สัมฤทธิ์   กิติวรรณ์
21   น.ส.   ไปรยา   ปิ่นทอง
22   นาย   ยศธร   เสถียรพงษ์
23   นาย   สัญญา   ประภาศิริสุลี
24   นาย   ธีระศักดิ์   ลาภสาร
25   นาย   วรวุฒิ   ดวงตานน
26   นาย   คงศักดิ์   รอดพ้น
27   นาย   ธนพล   เหือดไธสง
28   นาย   ยงค์   ศิริเมฆ
29   นาย   ศุภฤกษ์   บุตรจันทร์
30   ด.ช.   ชาญวิช   ศิริฤทนิไกร
31   นาย   เดวิช   พานตา
32   นาย   ปรีชา   ฝุ่นทอง
33   นาย   ธนกร   ลุมพลีวงษ์
34   ด.ช.   ศุภกร   สมสา
35   นาย   สิทธิชัย   พงษ์สา
36   นาย   ถวิล   ศรีเกษมสุข
37   นาย   นพดล   พลมาตย์
38   นาย   สนทยา   บุญจวง
39   นาย   ธีรวัฒน์   จิตรธารธรรม
40   นาย   ประกาศิต   ประทุมมินทร์
41   นาย   สัตยา   ปิ่นทอง
42   นาย   รุ่งศักดิ์   สว่างภพ
43   นาย   ประสิทธิชัย   หุตะนาวิน
44   น.ส.   จุฑามาศ   สุวรรณหงษ์
45   นาย   สุเทพ   แดงนกขุ้ม
46   ด.ช.   วรชิต   ดาษสันเทียะ
47   นาย   ประทีป   ศรีเครือดำ
48   ด.ญ.   หนึ่งฤทัย   สุขเจริญ
49   นาย   สำรวย   ทองสุข
50   นาย   สมชาย   พรกฤษฎานันท์
51   นาย   รัตน์ธตะ   บุญจันทร์
52   นาย   จตุพร   คงประเสริฐ
53   นาย   ยุทธนา   กระบวนแสง
54   นาย   คำเพียน   สายทรัพย์
55   นาย   วินัย   พรหมชิต
56   นาย   ไพรัตน์   ทองมาก
57   นาย   รณกร   ไม้จันทร์
58   นาย   สินประสงค์   หาขุนทด
59   นาย   อภิลักษณ์   สีเชียงศา
60         
61   นาย   สุชาติ   พัดเย็น
62   นาย   ภูมิบดี   แก้วศรีสังข์
63   นาย   นลธวัช   กระแสร์
64   นาย   วราพงษ์   โดรณ
65   นาย   ชเล   นรินทร์สุขสันติ
66   น.ส.   สายรุ้ง   นุ่มสีหมอก
67   นาย   บุญชู   สิมศิริวัฒน์
68   น.ส.   ศิริกุล   แซ่หงั่น
69   นาย   สุพิน   แสงจันทร์
70   นาย   สายธาร   โป๊ฟ้า
71   นาย   กรฤต   ดีประเสริฐ
72   นาย   สมบัติ   แสงทอง
73   นาย   อาทร   ดวงประชา
74   นาย   วิวัฒน์   เดชสันเทียะ
75   นาย   อดินันท์   ฮามพิทักษ์
76   นาย   สายชน   เทพราม
77   นาย   สุขสันติ์   วรรณขาว
78   น.ส.   จิตรลดา   ตะคอนรัมย์
79   นาย   บุญทัน   รอดเมือง
80   นาย   บวรภพ   ชาวแปดริ้ว
81   นาย   แดนชัย   กะรัตน์
82   นาย   สมนึก   หงษ์น้อย
83   นาย   ณรินทร   เดิมหลิ่ม
84   นาย   ศุภเสฏฐ์   วรสรรพการ
85   นาย   ธนพงษ์   สุภานนท์
86   นาย   สมหวัง   อักษรนุกุล
87   นาย   ธันวา   อินธิรัตน์
88   น.ส.   พัชรีภรณ์   แสนแก้ว
89   ด.ช.   อินธิศร   คารทอง
90   นาย   วศินวิทิต   มากบุญมี
91   นาย   ภาคิน   ป้อมสุวรรณ์
92   นาย   คณิน   เหมพฤกษา
93   นาย   ธนวุฒิ   ศิริมา
94   นาย   ทองพูล   เย็นวัฒนา
95   นาย   พงษ์ชัย   บรรเทาพิษ
96   นาย   ปัทมาสน์   พลอยสวัสดิ์
97   นาย   ชัยทัช   เบ้าทอง
98   นาย   บุญลือ   แดงระกำ
99   นาย   วุฒิชัย   พรหมจรรย์
100   นาย   กิตติ์ศรุต   สาริพันธุ์
101   นาย   แปลก   ศรีสวัสดิ์
102   นาย   เกื้อกูล   สมัครณรงค์
103   นาย   สุนันท์   สว่างการ
104   นาย   ชัยชนะ   ลายรัตน์
105   นาย   ตระการ   ชนะชัย
106   นาย   นพดล   อุดทา
107   นาย   ธารายุทธ   โล่ห์ทอง
108   นาย   ณภัทร   พันธ์ชัย
109   นาย   ชูเกียรติ   วงนารี
110   นาย   สมชาย   ปีกกลาง
111   นาย   กฤษณะ   จิรภัตตานนท์
112   นาย   กิตติพงษ์   ชัยผง
113   นาย   ยงยุทธ   สิมาจารย์
114   นาย   ชัยยันต์   ผลทิพย์
115   ด.ช.   วุฒิพงษ์   มิตสยาม
116   นาย   วัลลภ   พรประเสริฐถาวร
117   นาย   อภิรักษ์   ชวนิตย์
118   นาย   สุทธิพงษ์   สาชนะ
119   นาย   วรพล   พงสะพัง
120   นาย   ธนกฤต   แก้วปา
121   นาย   วิภพ   เวียงนนท์
122   นาย   กัณห์   กีรติวุฒิ
123   นาย   เอกพจน์   ชุมภู
124   นาย   พรพล   ภาดาเขตร์
125   นาย   ปริญญา   มั่นคง
126   นาย   มีน   นรินทร์สุขสันติ
127   ด.ช.   ธนากร   นามโสม
128   นาย   สุธีร์   บำรุงเพ็ชร
129   นาย   ยศนันท์   คุ้มโต
130   นาย   รพีพัฒน์   อยู่เย็น
131   นาย   พล   แก้วกล้า
132   นาย   สำราญ   ชารีรักษ์
133   น.ส.   ปาริชาด   ภาณุพินทุ
134   นาย   พงษ์สยาม   ฐานะโภคิน
135   น.ส.   สมบัติ   หินกล้า
136   นาย   บรรจบ   อยู่คงธรรม
137   นาย   พัทธพล   รอดเส็ม
138   นาย   ณรงค์   จีระวรวงศ์
139   น.ส.   วิชุดา   ขอสุข
140   นาย   เอกรัตน์   ปงกา
141   นาย   ศักดิ์ชัย   ลีฬหะพันธุ์
142   นาย   อัมพร   วัดเล็ก
143   นาย   อนันต์   ปัญญาวัง
144   นาย   เจษฎา   ทาคำสุข
145   นาย   พุทธมนต์   ไกรนรา
146   นาย   มนัสชัย   ชื่นชมน้อย
147   นาย   บรรจง   ไตรล้ำ
148   นาย   นิคม   ท่าสาคร
149   นาย   ณัฐชัย   จีรวัฒนวาทย์
150   นาย   เสกสรร   ถวิลไพร
151   นาย   อดิศร   ประสาทเขตการ
152   นาย   จะเร   ขุนทอง
153   นาย   ชนะพล   ธิตะโคตร
154   นาย   สมศักดิ์   ตองอ่อน
155   นาย   พันทิพย์   ทัพพุ่ม
156   นาย   พีรพล   ปล้องมาก
157   นาย   สนธยา   เจียมจำรัส
158   นาย   สราวุธ   สังข์ทอง
159   นาย   สถาพร   ทองพราว
160   นาย   ธงชัย   เพชรินทร์
161   นาย   อนุชา   พร้อมประพันธ์
162   นาย   เทพสุทิน   หนูเสน
163   นาย   ประมวล   ศิริบุตร
164   นาย   นิธิศ   โสมชัย
165   นาย   เอกรินทร์   บริรักษ์
166   นาย   ธนาธรณ์   สมบูรณ์
167   นาย   จีรพัฒณ์   แก่นณรงค์
168   นาย   สุทธินนท์   วิสุทธิชัยโสภณ ร.น.
169   นาย   อรรถพล   เจริญศุภกุล
170   นาย   สถาพร   แสงทอง
171   นาย   จีรพันธ์   หอมรื่น
172   นาย   วรพงษ์   จุลเพชร
173   นาย   พงศ์ศิริ   ราชาเดช
174   นาย   เจริญศักดิ์   ภูดินเจริญพร ร.น.
175   นาย   จรัญ   เกตุสอางค์
176   นาย   ไชยยศ   ม่วงไหม
177   นาย   นพรัตน์   ชูศรีพัฒน์
178   นาย   วินัย   ศิริสุข
179   นาย   วันชัย   เที่ยงตรงดี
180   น.ส.   พัชราภรณ์   แสนแก้ว
181   นาย   นิรันดร์   แก้วจรัส
182   นาย   สมัย   ทองดี
183   นาย   จักรพันธ์   วงศ์จริยะสกุล
184   นาย   อนุชิต   จินดาวงศ์
185   น.ส.   ปิณฑิรา   เจริญในวงศ์เผ่า
186   นาย   ธนวัฒน์   ศิริมา
187   น.ส.   รักชนก   แซ่โฟ้ง
188   นาย   ปิยวัฒน์   สงแดง
189   นาย   วชิระ   สุพรรณ
190   นาย   ศรีสุวรรณ   บุญนำ
191   นาย   ชวลิต   นรสาร
192   นาย   อชิระ   ศรีสวัสดิ์
193   นาย   สุรัตน์   พงศ์พันธ์พฤทธิ์
194   นาย   ภัทรพงศ์   สุเมธาศร
195   นาย   มนัสชัย   ศรีโปฎก
196   นาย   สิทธิพงษ์   กุลธรเวทย์
197   นาย   อานน   นาคย้อย
198   นาย   ไพสน   ปะพะวะกา
199   ด.ช.   ตรีเพชร   สว่างสิทธิโชติ
200   นาย   ราใน   แสงย้อย
201   นาย   กิติพันธ์   พงษ์เวช
202   นาย   พัฒนสิษฐ์   ทัพวงศ์
203   นาย   สรศักดิ์   บุญพึ่ง
204   นาย   มนตรี   ม่วงสีทอง
205   ด.ช.   ธนชาต   ศิริฤทนิไกร
206   นาย   ชัยรัช   แซ่ตั้ง
207   นาย   อานนท์   แก้วโล๊ะ
208   นาย   กัณฐัศว์   โมรา
209   นาย   ศิวพร   เกตุพันธุ์
210   นาย   สุรพงษ์   กังวาฬศิลป์
211   นาย   ธวัช   เกิดคุ่ย
212   นาย   ชัยยุทธ์   สุขเปีย
213   น.ส.   ปวิตรา   กมลวาทิน
214   นาย   ดำรง   เทียมปาน
215   นาย   สันติ   กำเนิดกลาง
216   นาย   นิรันดร์   ด้วงกัน
217   นาย   พงศกร   นามวัฒน์
218   นาย   ศราวุฒิ   เจริญทรัพย์
219   นาย   ปฐมพร   ดวงเพชร
220   นาย   พิภพ   พลเยี่ยม
221   นาย   พิศณุ   ดวงวิบูลย์
222   นาย   ขจรศักดิ์   เปรมปรีดิ์
223   นาย   พัชรพงษ์   ทับทิมแสง
224   น.ส.   โสภา   แสงแก้ว
225   นาย   สราวุฒิ   ศรีตะลาลัย
226   นาย   พงษ์เทพ   คงเวียง
227   นาย   ประมุข   กานตานนท์
228   นาย   สมชาย   ธารมนูลาภ
229   นาย   วรินทร   พรหมชิต
230   นาย   ธีรวัตน์   พรหมชิต
231   นาย   เอกชัย   เกตุตุ้ม
232   นาย   ธนกฤต   ฤทธิโฆษิตกุล
233   นาย   ประธาน   ทุมมาลา
234   นาย   วัชรินทร์   ทิพย์อำพร
235   น.ส.   พลอยพิราบ   ตราดชื่น
236   นาย   นนทวัฒน์   มาสวิน
237   นาย   ชนินทร์   บุญดีปถัมภ์
238   นาย   ฤทธิชัย   คชเชนทร์
239   นาย   ประสิทธิ์   จิ๋วโคราช
240   นาย   พันทอง   รู้เจน
241   นาย   ธวัชชัย   ขินเพชร
242   นาย   อนุรักษ์   ก้านหมากกลาง
243   นาย   อนันต์   วงศ์จริยะสกุล
244   นาย   มนตรี   พวงทอง
245   นาย   ภาสกร   ฉัตรวรกรณ์
246   นาย   ธงชัย   หนองหงอก
247   นาย   สำรวย   โรจน์น้อย
248   นาย   ธนันทร์เอก   ดีประเสริฐธนากร
249   นาย   ณัฐวุฒิ   จันทร์ทอง
250   นาย   ขวัญชัย   บุญประสงค์
251   นาย   บดินทร์   ตั้งจิตเพียรผล
252   นาย   ศักดิ์ชัย   ผางสำเนียง
253   นาย   จิรโรจน์   จั่นอาจ
254   นาย   ชนะชัย   บัวงาม
255   นาย   ประวิทย์   พงษ์ชาญยุทธ
256   นาย   ณรงค์ฤทธิ์   เขียวโข่ง
257   นาย   สมชาย   บัวหอม
258   นาย   สมบัติ   นามพูลวัน
259   นาย   นภสินธุ์   ศรีคำ
260   นาย   จิรวัฒน์   ศรีทอง
261   นาย   วิรุทธิ์   จันทวรีย์
262   นาย   เทอดศักดิ์   ปุ่มเป้า
263   นาย   ศุภณัฏฐ์   สวัสดิ์จินดา
264   นาย   เอกพงษ์   จันทมาศ
265   ด.ช.   กิติพล   จุมพล
266   นาย   ประนอม   โกยรัมย์
267   นาย   ณัฐพล   ถาคำ
268   นาย   พลกฤษณ์   นพน้อม
269   นาย   สงกรานต์   โสษะ
270   นาย   สุรเสกข์   พงษ์พันธ์
271   นาย   วรพล   ฝ่ายอุปปละ
272   นาย   ณัฐพัชร์   บุญภูมิ
273   นาย   ทศพร   วิมุกตะลพ
274   นาย   ลภัส   เหลืองหลีกภัย
275   นาย   เอนก   ยอดสง่า
276   นาย   ธานินธ์   หอมหวล
277   นาย   อภิชาติ   อังกีรัตน์
278   นาย   อัตตพงษ์   พันธุ์รักษ์
279   นาย   คณิตศร   ปุญญา
280   นาย   สมชาย   อินทโชติ
281   น.ส.   เสาวรส   ขาวสว่าง
282   นาย   ศุภฤกษ์   เกื้อกิจ
283   นาย   สมคิด   บุญพึ่ง
284   นาย   สิทธิชัย   เสริมสมบูรณ์
285   นาย   ณทภัทร   ยอดทรัพย์
286   น.ส.   จิตราภรณ์   แสนแก้ว
287   นาย   ชาตรี   ต้องดี
288   นาย   ปัณณ์พัฒน์   แสนธนู
289   นาย   จักรกฤษ   ศรีสง่า
290   นาย   ณัฐพล   เผือกเอม
291   นาย   อภิชัย   จันทร์รัตน์
292   นาย   สมยศ   ติโลกะวิชัย
293   นาย   อมรศักดิ์   เที่ยงคืน
294   นาย   ยงเจริญ   จราฤทธิ์
295   นาย   ปฐมพงษ์   ศรีบัว
296   นาย   ฐิติสมัตถ์   มั่งคั่ง
297   นาย   เสน่ห์   ฤทธิรณ
298   น.ส.   สรินยา   พงศ์พันธ์พฤทธิ์
299   นาย   บัญชา   พงศ์พันธ์พฤทธิ์
300   ด.ช.   ญาณพัฒน์   พงศ์พันธ์พฤทธิ์

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2015, 02:03:22 PM โดย E21GSI »