ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบ 25 มิถุนายน 2559  (อ่าน 1662 ครั้ง)

E21GSI

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 29
  • ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบ 25 มิถุนายน 2559
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2016, 11:32:09 AM »
เชิญชวน กดไลท์ เพื่อติดตามข่าวสารของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ ที่
https://www.facebook.com/hs1am.samutprakan


รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ 25 มิถุนายน 2559

1.โปรดเตรียมดินสอดำ 2B เพื่อทำข้อสอบ
2.ลงทะเบียน 07.00-07.45 น. เท่านั้น
3.โปรดแต่งกายสุภาพ งดรองเท้าแตะ..

รายชื่อผิดแจ้งที่ e21gsi@hotmail.com

1.  กำหนดลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 7.00 - 7.45 น. ของวันที่อบรมและสอบ
2.  ผู้เข้าอบรมและสอบต้องเซ็นชื่อทั้ง ภาคเช้า ภาคบ่าย และก่อนเข้าห้องสอบ
3.  โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านทาง WWW.HS1AM.ORG
4.  โปรดใช้ลิฟท์ด้านหลัง บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง เพื่อเข้าห้องอบรมและสอบ เนื่องจากเป็นเวลาก่อนห้างฯเปิด
5.  ผู้เข้ารับการอบรมและสอบ กรุณาแต่งกายสุภาพ ใส่รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น
6.  โปรดเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ, หนังสือคู่มือ, และบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
7.  โปรดเตรียมดินสอดำ 2B ขึ้นไป พร้อมยางลบ เพื่อทำข้อสอบ
8.  ทางสมาคมฯจัดเตรียม อาหารว่างตอนสาย, อาหารกลางวัน, และอาหารว่างบ่าย ให้กับทุกท่าน ฟรี
9.  สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ รายปี 150 บาท (ลดตามมติกรรมการบริการสมาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จากปกติ 300 บาท ) หรือ ตลอดชีพ 1000 บาท หรือบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 100 บาท ท่านสามารถสมัครและรอรับบัตรได้ทันทีในวันงาน (โดยตามระเบียบสำนักงาน กสทช. ระบุให้ผู้ที่ขอนามเรียกขานใหม่ และต่อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ต้องมีสถานะเป็นสมาชิก ของสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่าย)
10. เตรียมร่างกายให้พร้อมในการรับข้อมูลจากวิทยากรอย่างเต็มที่ และโปรดตรงต่อเวลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-389-5550, 02-170-8300  หรือที่ 144.800 MHz.  HS1AM  ในวัน-เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 07.00-19.00น.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2016, 11:35:30 AM โดย E21GSI »

E21GSI

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 29
  • ดูรายละเอียด
Re: รายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบ 25 มิถุนายน 2559
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2016, 11:35:09 AM »
00001   นาย   วิทวัส   คำแดง
00002   นาย   ณัฐพงษ์   ใหม่น้อย
00003   น.ส.   พิมพ์นารา   สโมสร
00004   นาย   ศุภสิทธิ์   มิตรกิจรุ่งเรือง
00005   นาย   พงศกร   นามวัฒน์
00006   นาย   สำเริง   ไหลล้น
00007   นาย   สำอางค์   สุขเกษม
00008   นาย   วินัย   ราตรี
00009   นาย   ปวุฒิ   บุนนาค
00010   น.ส.   วาสนา   ดวงใจดี
00011   นาย   คมประวีร์   กีรติพงศ์พล
00012   นาย   ศักดิ์ชัย   ลีฬหะพันธุ์
00013   นาย   ปกฤษ   บุญชัยโย
00014   นาย   รัสนันทน์   พรชื่น
00015   นาย   กิตติพัฒน์   เศวตวงศ์
00016   นาย   บัญชา    แก้วจังหาร
00017   นาย   วัชระ   เรือนสอน
00018   นาย   สุธี   ไชยวัง
00019   นาย   วุฒิชัย   พรหมจรรย์
00020   นาย   วรพงศ์   คงคำ
00021   นาย   ชาติ   พวงทอง
00022   นาย   วีระเกียรติ   ดิษฐแก้ว
00023   นาย   อานน   นาคย้อย
00024   นาย   สุนทร   วังสา
00025   นาย   เสนาะ   สุพรรณ์
00026   นาย   เลอร์ศักดิ์   พึ่งสถิตย์
00027   นาย   เกริกวุฒิ   พรมนิกร
00028   นาย   เอกรวี   เพ็ชรดี
00029   นาย   สุรศักดิ์   ลิ้มเจริญ
00030   น.ส.   พนิดา   กรุดพันธ์
00031   นาย   สงกรานต์   โสษะ
00032   นาย   วัฒนา   คำมงคล
00033   นาย   อมรินทร์   ฉันทนิยมพร
00034   นาย   วิเชียร   พลเยี่ยม
00035   นาย   วสันต์   พุ่มจีน
00036   ด.ช.   พรเทพ   เทพเจริญ
00037   นาย   ชัยณรงค์   ชูมณี
00038   นาย   พรชัย   ข้องธัญญากรณ์
00039   นาย   ดำรง   อินทนิล
00040   นาย   เกรียงไกร   เทพรังษีถาวร
00041   นาย   ดิเรก   คล้ายเพียร
00042   นาย   อนันต์   ปัญญาวัง
00043   นาย   นฦดล   คำลือ
00044   นาย   คงดนัย   วรครุธ
00045   นาย   ศิริจักร   จันแก้ว
00046   นาย   รัตนชาติ   ปรีชา
00047   นาย   ภุชงค์   เจริญทอง
00048   นาย   วิสุทธิ์   บูชาเทียน
00049   นาย   ศักดิ์สิทธิ์   บัวระภา
00050   นาย   บุญมา   ไกรกิจราษฎร์
00051   นาย   วิโรจน์    ปรีชา
00052   นาย   สมเกียรติ   ขุนประเสริฐ
00053   ด.ช.   ธนชาต   ศิริฤทนิไกร
00054   นาย   แสงชัย   อำพา
00055   นาย   กิตติพงษ์   ฤทธิ์อ้น
00056   นาย   บุญธรรม   ธนิกกุล
00057   นาย   ยงค์   ศิริเมฆ
00058   นาย   รัฐพล   ฮามีดี
00059   นาย   เกษม   พรวิไลชัยสกุล
00060   นาย   วิระ   สังข์ทอง
00061   นาย   ชุติพงค์   โสสีดา
00062   นาย   พนมไพร   สัทธะวิริยะพันธ์
00063   นาย   ธิติพันธ์   บำรุงสุข
00064   นาย   โกศล   สมบัติศิริ
00065   นาย   จิณณะ   พรมลักษณ์
00066   นาย   วิศวะ   อ่อนธรรม
00067   นาย   ศุภกร   สิทธิไชย
00068   นาย   ชินวัฒน์   นิจผล
00069   นาย   ธีระพล   แดงชาติ
00070   นาย   ณรงค์ฤทธิ์   เขียวโข่ง
00071   นาย   ธีรวัฒน์   เปี่ยมพิสุทธิ์
00072   นาย   วันชัย   บรรพตวิเศษกุล
00073   นาย   กิตติ์ชนม์   รุ่งเผ่าพันธ์
00074   นาย   ทวีชัย   สีนาค
00075   นาย   ศิริพงษ์   แสงงาม
00076   นาย   ยุทธศักดิ์   ศรีภูธร
00077   น.ส.   สุนทรี   วรรณกูล
00078   นาย   ธง   ยิ่งศักดาทรัพย์
00079   นาย   อุดมพร   จิตรรงค์
00080   นาย   ภูดิท   สังข์เครือ
00081   น.ส.   ศุภรัตน์   กังพานิชกุล
00082   นาย   ชยุต   แสงโพธิ์ดา
00083   นาย   ธิติวัฒน์   พัฒน์กิตติไชย
00084   นาย   สุรนาท   ขันธโสธร
00085   นาย   ทององอาจ   สุขษา
00086   นาย   วิทยา   คำยนต์
00087   นาย   ไพฑูรย์   แสนทวีสุข
00088   นาย   นิรันดร์   กระจกเหลี่ยม
00089   นาย   สามิตร์   แสงเพลิง
00090   นาย   ธ   เนื่องจากนาค
00091   นาย   ณฐพล   กว้างขวาง
00092   นาย   พงษ์พนิช   ไพรศักดาสกุล
00093   นาย   ชัยยงค์   วรนาม
00094   น.ส.   นนทรี   สังข์ทอง
00095   นาย   นพดล   รอดยอดสร้อย
00096         
00097   นาย   เจริญพร   อวยจินดา
00098   นาย   ชานนทร์   นาคสีเมฆ
00099   นาย   จิราวัฒน์   เตชสิทธิ์ดวงดาว
00100   น.ส.   ศวิตา   ธนโกเศศ
00101   นาย   ศักดิ์ดา   ปัคมา
00102   นาย   อดิศักดิ์   ทิพย์จำนงค์
00103   นาย   วัฒนา   พูนกยูง
00104   นาย   สุดสาคร   ศรีมีวงศ์
00105   นาย   ปิยะ   คุ้มผล
00106   นาย   ฉัตรชัย   ภู่เทศ
00107   นาย   รจนชัย   ชื่นบุญ
00108   นาย   ณัฐพล   ว่องไว
00109   นาย   อภินันท์   ค่ายไธสง
00110   นาย   พงศ์ศิริ   เติมศิลป์
00111   นาย      
00112   นาย   สิทธิพันธ์   บัวสุวรรณ์
00113   น.ส.   สุวิมล   ไหลเจริญสุข
00114   นาย   พงศกร   เพ็ชรวิทูร
00115   นาย   สิปปภาส   นครจีน
00116   นาย   นฤเบศ   แสนกล้า
00117   นาย   อิทธิพล   เขียวศิริ
00118   นาย   รุ่งทวี   ผิวทอง
00119   นาย   ไพฑูรย์   สนธิภักดี
00120   นาย   วรพงศ์   มะโนรัตน์
00121   นาย      
00122   นาย   ประกาศิต   สายสุดตา
00123   นาย   ศุภวัฒน์   หลิมตระกูล
00124   นาย   รพีพัฒน์   อยู่เย็น
00125   นาย   นพดล   ทวิรภาพ
00126   นาย   อะนุชา   เพ็ชรนิล
00127   นาย   ณพล   ศรีเกษมสุนทร
00128   นาย   สมนึก   หงษ์น้อย
00129   นาย   เจริญพัฒน์   ภูไพบูลย์
00130   ด.ญ.   มณีกานต์   อัครพิชญาพงศ์
00131   นาย   อธิพัชร์   ประดิษฐ์อัครกุล
00132   นาง   ณัฐพิชญา   วิสุทธิชัยโสภณ
00133   นาย   องอาจ   ทับทิมเทศ
00134   นาย   วศินวิทิต   มากบุญมี
00135   นาย   บดินทร์ไกร   พันธุ์ยิ้ม
00136   นาย   ธนาธิป   มะโนราห์
00137   นาย   มนตรี   ทองแสวง
00138   นาย   มนตรา   ขวัญสิริกุล
00139   นาย   นฤดล   สิ้นทุกข์
00140   นาย   ศราศักดิ์   สายสวาท
00141   นาย   ปรีชา   วงศ์อินอยู่
00142   นาย   ไพรัช   เบือนคำ
00143   นาย   สัมฤทธิ์   แผงนอก
00144   นาย   ศุภโชค   อยู่บุญวิจิตร
00145   นาย   ธวัชชัย   สิมมา
00146   นาย   สุรศักดิ์   ทองสุทธิ์
00147   นาย   อนุรักษ์   อรุณเจริญ
00148   นาย   ธนพัฒน์   มีบำรุง
00149   นาย   ประพันธ์   บุญเกิด
00150   นาย   จักรพันธุ์   สาริบุตรานนท์
00151   นาย   อดิศักดิ์   ศรีสุพรรณ
00152   นาย   ชยพล   แซ่หวาง
00153   นาย   อุเทน   ฉัตรพิมาย
00154   นาย   อัมพร   วัดเล็ก
00155   นาย   สนธญา   อุ่นสาม
00156   นาย   เริงศักดิ์   ทาระพันธ์
00157   นาย   สมคิด   ธนานันท์
00158   นาย   ธีรนันท์   อยู่เสนาสน์
00159   นาย   ณัฐวัชต์   เตชะเกษม
00160   นาย   เกื้อกูล   สมัครณรงค์
00161   นาย   พนมไพร   น้อมสมทรัพย์
00162   น.ส.   จตุพร   เลารุ้งรัตน์
00163   นาย   เกษม   ชมวิหก
00164   นาย   ประกอบ   มามาตร
00165   นาย   กิตติรัตน์   ศิริคุณ
00166   นาย   วันชาติ   แก้วนุช
00167   นาย   วีระศักดิ์   ดวงตา
00168   น.ส.   ปิ่น   จันทร์เรือง
00169   ด.ญ.   ธนัชพร   มรรคผล
00170   นาย   สุทัศน์   ไพโรจน์
00171   นาย   ชรัตน์   ชูศิริ
00172   นาย   ทรงพล   จันทร์น่วม
00173   นาย   อนุ    ปรีหะจินดา
00174   นาย   ทรงศักดิ์   แซ่ซิ้ม
00175   นาง   กาญจนา   เชื้อบรรดิษ
00176   นาย   เอกพงษ์   จ่าชัย
00177   นาย   ไพรวัลย์   เดินขุนทด
00178   นาย   ฐนะวัฒน์   ศุภนิกรณ์
00179   นาย   อนุชาติ   เดชะคำภู
00180   นาย   วัชรินทร์   ทิพย์อำพร
00181   นาย   ณัฐวุฒิ   วันนาพ่อ
00182   นาย   ไตรเทพ   งิ้วแดง
00183   นาย      
00184   นาย   สิทธิชัย   พูลเกิด
00185   นาย   ศุภากร   มูลยาพอ
00186   นาย   สมเศียร   ศรีแก้ว
00187   ว่าที่ ร.ต.หญิง   ธนพร   ศิริปุณย์
00188   นาย   กิตติ   มะโนมั่น
00189   พันโท   แปลก   ศรีสวัสดิ์
00190   นาย   ปฐมพงษ์   ศรีบัว
00191   นาย   พิชเยศ   เจียรนัย
00192   นาย   วิชาญ   ดอนเงิน
00193   นาย   โสภณ   ทาพารักษ์
00194   นาย   พิพรรธน์พล   ธานี
00195   นาย   ไวพจน์   สนธิภักดี
00196   นาย   อนุวัฒน์   จันทปฐมอรุณ
00197   นาย   วิชัย   เวฬุวนารักษ์
00198   นาย   เสนาะ   พวงทอง
00199   นาย   สุชิน   บุญจันทร์
00200   นาย   นิธิวัชร์   ศิริลาภเวโรจน์
00201   นาย   สรารินทร์   รัตนาภิบาล
00202   นาย   ธนพงษ์   เนื่องจำนงค์
00203   ด.ญ.   ชลธิชา   สังข์ทอง
00204   นาย   บัญชา    โสภา
00205   ด.ช.   ชาญวิช   ศิริฤทนิไกร
00206   นาย   ไพฑูรย์   เตี้ยบำรุงญาติ
00207   นาย   ปัญญา   อ่อนอก
00208   นาย   ชัยพร   จงศิริ
00209   นาย   สุทธินนท์   วิสุทธิชัยโสภณ
00210   นาย   ยมนา   ลบยิ้ม
00211   นาย   บัณฑิต   มะโนราห์
00212   นาย   ราชัน   มินต๊ะขัด
00213   นาย   ฐิติสมัตถ์   มั่งคั่ง
00214   นาย   นิวัฒน์   จิตรพรหม
00215   นาย   เอกราช   หงษ์จร
00216   นาย   บรรจบ    อยู่คงธรรม
00217   นาย   จรูญ   วงศ์วิวัฒน์ไชย
00218   นาย   อาทิตย์   ชูนามะ
00219   นาย   สมัย   บุญประสิทธิ์
00220   นาย   เพชร   สายแก้ว
00221   ด.ช.   ศุภานนท์   ทวีธนเสถียร
00222   นาย      
00223   นาย   เชาวลิต   ภูนาเถร
00224   นาย   สมเพชร   ก้านเหลือง
00225   น.ส.   วัลดี   แย้มทิม
00226   นาย   ธวัชชัย   บุญเจริญ
00227   นาย   สุชาติ   ประสินทอง
00228   นาย   ภัทร   ศรีชลัมภ์
00229   นาย   ประเสริฐ   วงษ์วัฒนะ
00230   นาย   ประวิทย์   หมัดหลำ
00231   นาย   ทรงพล   จูมมาลา
00232   นาย   ดำริ   เมฆมูสิก
00233   น.ส.   เอ๋   พลทามูล
00234   นาย      
00235   น.ส.   กัญญาณัฐ   ศรีทอง
00236   นาย   สำรวย   โรจน์น้อย
00237   นาย   มานพ   ฤทธิเดช
00238   น.ส.   พัตรพิมล   อัครพิชญาพงศ์
00239   ด.ญ.   ฑิฌาพร   สีมา
00240   นาย   อัฐพงษ์   เปียน่วม
00241   นาย   ชัชพงษ์   สิงห์ศร
00242   นาย   ไพโรจน์   อินทร์ทรัพย์
00243   นาย   อุดมพร   จันทร์เหนือ
00244   นาย   เอกชัย   เกตุตุ้ม
00245   นาย   พงษ์ศักดิ์   บรรเลงชื่น
00246   นาย   ชัชวาล   สุทธิลักษณ์
00247   นาย      
00248   นาย   ศุนัย   โต๊ะลาแมสลาม
00249   นาย   ฤทธิชัย   คชเชนทร์
00250   นาย   ธานินทร์   บุตรศรีทัต
00251   นาย   พูนศักดิ์   ทายาหอม
00252   นาย   มนตรี   ทองพรม
00253   นาย   สนั่น   แขวงสารคาม
00254   นาย   นพดล   พลมิตร
00255   นาย   ภิเศก   ชัยฤกษ์
00256   นาย   สมยศ   รัตนสุข
00257   นาย   ชลทิตย์   ลามอ
00258   นาย   สำรวย   ทองสุข
00259   นาย   อนุชา    สนธิภักดี
00260   นาย   ธีระ    รอดวิจารณ์
00261   นาย   สมคิด   บุญพึ่ง
00262   นาย   มนตรี   ทองนาโพธิ์
00263   น.ส.   ศิโรรัตน์   ไหลเจริญสุข
00264   นาย   เสลิศพงษ์   แหวนเงิน
00265   นาย   สิทธิพร   ผลอุดม
00266   นาย   อรรถสิทธิ์   เกียรติวิศาลชัย
00267   นาย   พรรษา   ศิริสาคร
00268   นาย   วิชญ์ภาส   แก้วสะอาด
00269   นาย   ไชยา   ทองศรีสุนันท์
00270   น.ส.   ณภพิชชา   บุญชูช่วย
00271   นาย   ธนาพล   เสถียรโชค
00272   นาง   เบญจมาศ   วัณโณ
00273   นาย   พิรุณ   สมเพาะ
00274   นาย   ธีรวัฒน์   พวงเกษร
00275   นาย      
00276   น.ส.   ชุติมา   พลจำกัด
00277   นาย   คำรณ   ยอดบุนอก
00278   นาย   ประสิทธิ์   อุดมกัน
00279   นาย   วันชัย   สิงห์โต
00280   นาย   ธนพล   ชุ่มจิตย์
00281   นาย   วัชรวิชญ์   ชุติวัฒนเศรษฐ์
00282   นาย   อำนวย   จันทร์พัฒนโชติ
00283   นาย   อุเทน   อร่ามศรี
00284   นาย   ณัฏฐพล   เขื่อนงูเหลือม
00285   นาย   ธนกฤต   ทรงสืบวัฒนกุล
00286   นาย      
00287   นาย   อนุสรณ์   หอมไม่หาย
00288   นาย   ณฐกร   ศรีเกษมสุนทร
00289   นาย   วุฒิพงษ์   ซาเสน
00290   นาย   วีระชัย   จีระมะกร
00291   นาย   ปัญญา   สุกดิษฐ
00292   นาย   จำลอง   ไชยสงคราม
00293   นาย   สุนทร   เชาว์สุธีเลิศ
00294   นาย   สมพงษ์   สนธิภักดี
00295   นาย   มนตรี   อ่อนศรี
00296   นาย   สุรศักดิ์   พันธจิตเลิศ
00297   นาง   จันทิมา   พูลเกิด
00298   นาย   ฉัตรชัย   ศิลปโชติ
00299   นาย   เอกลักษณ์   สุพานิช
00300   นาย   ประพนธ์   ไทยศรี

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2016, 05:05:08 PM โดย E21GSI »